ضرایب بازی انفجار در سایت ایران ایکس بت در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۹۸ به صورت میانگین بالای ۵ است.

برای بدست آوردن ضرایب بالا در انفجار ابتدا چند دور از بازی را مشاهده کنید و از وضعیت خوب میز انفجار مطلع شوید. سپس شروع به شرط بندی کنید.